งานมหกรรมการศึกษา สู่สาธารณชน “เปิดมิติการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน”

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2554 “ เปิดมิติการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ภายใต้การต้อนรับของคณะผู้บริหารจากหลายภาคส่วน นำโดย นายวีระพงศ์  เดชบุญ ผอ.สพป.ชบ.3 และยังได้รับเกียรติจากนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการ สช.นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผอ.สพป.ชบ.1 นายชลิต  เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.ชบ.2  มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและชมนิทรรศการในการ นิทรรศการแสดงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน ที่เน้นการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งนิทรรศการเป็น  5  มิติ ประกอบด้วย นิทรรศการ มิติการเรียนรู้พื้นฐาน    นิทรรศการ มิติการเรียนรู้เอกชน    นิทรรศการ มิติการเรียนรู้เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม   มิติการเรียนรู้อาชีพอิสระ และการบริการ    มิติสังคม ชุมชน แห่งการเรียนรู้การเรียนรู้  เวทีแสดงศักยภาพ และการประกวดแข่งขันของนักเรียน 2 เวที  ประกอบด้วย –  เวทีแสดงศักยภาพของนักเรียน จากโรงเรียนภาครัฐ และโรงเรียนภาคเอกชน ในระบบ  ตั้งอยู่ในบริเวณนิทรรศการมิติการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน กับบริเวณนิทรรศการมิติการเรียนรู้เอกชน –  เวทีแสดงศักยภาพของนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยี และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  ตั้งอยู่ในบริเวณนิทรรศการมิติการเรียนรู้อาชีพอิสระ และการบริการ   ภาคบ่ายของงานมหกรรมฯมีการสัมมนาทางวิชาการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “เตรียมตัวเด็กไทยอย่างไร ให้ก้าวไกล ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน”   วิทยากรผู้ร่วมเสวนา จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย   ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย : รศ. ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้แทนจาก สพฐ.   :  ฯพณฯปิยะบุตร  ชลวิจารณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิในกระทรวงศึกษาธิการ  คุณพวงพรรณ ขันติธรรมาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สช. คุณปราณี จินดา ผอ.กองการศึกษาเมืองพัทยา ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก และจะส่งผลให้การศึกษามีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันในทุกภาคส่วน

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

การอบรมการทำ Wordpress

การทำ WordPress  ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป ต้งพยายามนะคะ

การอบรมพัฒนาศักยภาพของนักประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ณ โรงแรมอะเดรียติก กรุงเทพฯ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์จาก สพป.และสพม.จากทุกจังหวัดทั่งประเทศ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพนักประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมอะเดียติก กรุงเทพ ในการสัมมนาครั้งนี้ มีการอบรมหลักสูต IT เพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยมีการทำ Blog ด้วย WordPress ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีความน่าสนใจและนำมาใช้ในงานประชาสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับความรู้จากวิทยากรมืออาชีพที่มีความสามารถ และมีความใส่ใจผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี  ทำให้ได้รับความสามารถอย่างเต็มที่  วิทลากรหลักได้แก่ อ.นิรุทธิ์  อุทาทิพย์ และ คุณไพรัช  นวลขำ และคณะผู้ช่วยวิทยากรที่ให้ความรู้และช่วยดูแลช่วยเหลือในการอบรมเป็นอย่างดี

 

This slideshow requires JavaScript.

กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระชำระจิตใจ

“สพฐ.-ฮอนด้า 31 ขา

สพป.ชบ.3 จัดการแข่งขัน “สพฐ.-ฮอนด้า วิ่ง 31 ขา สามัคคี ปี 7 ” มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ จำนวน 4 โรงเรียน  คือ 1. โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์  2.โรงเรียนวัดหนองคล้า  3. โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง  4. โรงเรียนเมืองพัทยา 7  โดยทำการแข่งขันที่สนามโรงเรียนวัดสุทธาวาส ซี่งท่าน ผอ.สมโชค  ยินดีสุข  และคณะครูให้ความสะดวกในทุก ๆ ด้าน   ทั้งนี้ นายอัศนีย์  ศรีสุข ผอ.สพป.ชบ.3  ร่วมรับชมการแข่งขันและให้กำลังใจนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทุกทีม  ผลการแข่งขัน ชนะเลิศ คือ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 รองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 5,000 บาท  โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ได้รองชนะเลิศอันดับ 1  รับเงินรางวัล 3,000  บาท ส่วนอีกสองทีมก็ทำได้ดีที่สุดและจะได้พัฒนาและฝึกซ้อมให้มากขึ้น

สพป.ชบ.3 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการและเชี่ยวชาญ

สพป.ชบ.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญระหว่างวันที่ 24-25 ก.ย. 54 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 และได้รับเกียรติจาก นายอัศนีย์  ศรีสุข ผอ.สพป.ชบ. 3 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ  ทั้งนี้ ขอขอบคุณท่านวิทยากรผุ้มากความสามารถ ศน.วิทยา ตุงคะเสน คุณครูทุกท่านก็จะได้เลื่อนวิทยฐานะกันถ้วนหน้า ในการนี้มีครูที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 100  คน ซึ่งหลังจากได้รับฟังข้อมูลแล้ว คุณครูจะได้รับความรู้ความเข้าใจในการจัดทำวิทยฐานะของตน

ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1-2 และ 3

         สพฐ.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-2 และ 3  ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนในฝันสู่สากลด้วยร่มพระบารมี” ระหว่างวันที่  25-27 สิงหาคม 2554  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  ทั้งนี้มีโรงเรียนในฝันทั้งสิ้น 2,626 โรงเรียน  ซึ่งการพัฒนาโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
การสร้างความเข้มแข็งด้าน ICT ให้ทุกโรงเรียน
การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยศุนย์แม่ข่ายจังหวัด 1,000 ศุนย์
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินงานด้านสิทธิเด็ก
การพัฒนาคณะนิเทศระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)
การจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ในงาน (Lab school Symposium 2011)การนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขากพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจากงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ  ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานให้สามารถพัฒนาได้มากขึ้น