ประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1-2 และ 3

         สพฐ.จัดประชุมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1-2 และ 3  ภายใต้ชื่อ “โรงเรียนในฝันสู่สากลด้วยร่มพระบารมี” ระหว่างวันที่  25-27 สิงหาคม 2554  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี  ทั้งนี้มีโรงเรียนในฝันทั้งสิ้น 2,626 โรงเรียน  ซึ่งการพัฒนาโรงเรียนในฝัน ประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น
การสร้างความเข้มแข็งด้าน ICT ให้ทุกโรงเรียน
การพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยศุนย์แม่ข่ายจังหวัด 1,000 ศุนย์
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินงานด้านสิทธิเด็ก
การพัฒนาคณะนิเทศระดับเขตตรวจราชการ (Roving Team)
การจัดเวทีวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคลากรของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ในงาน (Lab school Symposium 2011)การนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขากพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจากงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนารับฟังนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ  ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนางานให้สามารถพัฒนาได้มากขึ้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: