งานมหกรรมการศึกษา สู่สาธารณชน “เปิดมิติการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน”

ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมการศึกษาสู่สาธารณชน ประจำปีการศึกษา 2554 “ เปิดมิติการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน”เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ภายใต้การต้อนรับของคณะผู้บริหารจากหลายภาคส่วน นำโดย นายวีระพงศ์  เดชบุญ ผอ.สพป.ชบ.3 และยังได้รับเกียรติจากนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการ สช.นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผอ.สพป.ชบ.1 นายชลิต  เพ็ชรรัตน์ ผอ.สพป.ชบ.2  มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและชมนิทรรศการในการ นิทรรศการแสดงผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ของสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน ที่เน้นการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน โดยแบ่งนิทรรศการเป็น  5  มิติ ประกอบด้วย นิทรรศการ มิติการเรียนรู้พื้นฐาน    นิทรรศการ มิติการเรียนรู้เอกชน    นิทรรศการ มิติการเรียนรู้เทคโนโลยี และอุตสาหกรรม   มิติการเรียนรู้อาชีพอิสระ และการบริการ    มิติสังคม ชุมชน แห่งการเรียนรู้การเรียนรู้  เวทีแสดงศักยภาพ และการประกวดแข่งขันของนักเรียน 2 เวที  ประกอบด้วย –  เวทีแสดงศักยภาพของนักเรียน จากโรงเรียนภาครัฐ และโรงเรียนภาคเอกชน ในระบบ  ตั้งอยู่ในบริเวณนิทรรศการมิติการเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน กับบริเวณนิทรรศการมิติการเรียนรู้เอกชน –  เวทีแสดงศักยภาพของนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคโนโลยี และโรงเรียนเอกชนนอกระบบ  ตั้งอยู่ในบริเวณนิทรรศการมิติการเรียนรู้อาชีพอิสระ และการบริการ   ภาคบ่ายของงานมหกรรมฯมีการสัมมนาทางวิชาการ จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหัวข้อ “เตรียมตัวเด็กไทยอย่างไร ให้ก้าวไกล ก้าวทัน ประชาคมอาเซียน”   วิทยากรผู้ร่วมเสวนา จากทุกภาคส่วน ประกอบด้วย   ผู้แทนจากมหาวิทยาลัย : รศ. ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ผู้แทนจาก สพฐ.   :  ฯพณฯปิยะบุตร  ชลวิจารณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิในกระทรวงศึกษาธิการ  คุณพวงพรรณ ขันติธรรมาการ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษานอกระบบ สช. คุณปราณี จินดา ผอ.กองการศึกษาเมืองพัทยา ซึ่งการเสวนาดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก และจะส่งผลให้การศึกษามีการพัฒนาไปพร้อม ๆ กันในทุกภาคส่วน

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: